6 Tekenen van informatie obstipatie

file 11 obstipatie

We leven in de ‘nu economie’ waarin de beschikbaarheid van actuele en accurate informatie het verschil kan betekenen. Informatie uit alle mogelijke bronnen moet snel en gemakkelijk beschikbaar zijn voor medewerkers, klanten, partners en leveranciers. Is real time bedrijfsvoering al de standaard binnen uw organisatie, of herkent u een of meer van deze problemen? Dan is de kans groot dat u veel kunt verbeteren door de informatie obstipatie op te lossen.

1) Vertraging in de beschikbaarheid van informatie
Binnen veel organisaties moeten delen van de informatie door verschillende afdelingen worden voorbereid waarna ze pas kunnen worden gecombineerd. Hierdoor gaan veel werk, tijd en kosten verloren en heeft u per definitie niet de meest actuele informatie tot uw beschikking.

2) Meerdere versies van dezelfde data
Komt u wel eens meerdere spreadsheets tegen met afwijkende informatie? Zijn uw belangrijkste systemen altijd ‘in sync’ met elkaar, of wordt er asynchroon data uitgewisseld via bijvoorbeeld export/import van gegevens?

3) ICT als bottleneck
Voor veel organisaties is data integratie complexe materie. De data zijn opgeslagen in data ‘silo’s’ die niet met elkaar zijn verbonden. Er is sprake van een Babylonische spraakverwarring: er worden veel verschillende talen gebruikt binnen het applicatielandschap, mede veroorzaakt door het gebruikt van verschillende platforms.

4) Rem op ICT innovatie

Data integratie zorgt voor een hoge werkdruk op de ICT afdeling door het vele manuele integratiewerk. Het gevolg: een ongewenste rem op ICT innovatie (zoals cloud applicaties, big data, master data management) doordat de ICT afdeling te veel tijd kwijt is aan het beheer en dagelijkse projecten.

5) De kosten van informatie
Zonder de juiste tooling is het bouwen en onderhouden van integraties een kostbare aangelegenheid. Elke nieuwe informatiebron moet 1 op 1 worden ontsloten, waardoor de kosten zich lineair met uw informatiebehoefte ontwikkelen.

6) Betrouwbaarheid
U moet kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van de belangrijkste informatie. De hoge complexiteit door onderlinge afhankelijkheden van legacy en moderne applicaties kan zorgen voor verhoogde storingsgevoeligheid en uitval.

Los de informatie obstipatie op
Herkent u een of meer van de hierboven beschreven problemen? Vraag dan onze gratis paper “Agile data integratie: van (big) data naar real time informatie” aan. Hierin vindt u een groot aantal praktische handvatten om snel de noodzakelijke verbeteringen door te kunnen voeren. Vraag nu aan: glenda@quant-ict.nl, tel: 088-0882500