Big data too big to ignore

file 62 Titanic
De wereld wordt overspoeld met gegevens; internetgebruikers laten met iedere muisklik of ‘tweet’ een klein beetje meer van zichzelf zien; GPS-ontvangers en andere sensoren worden aan steeds meer apparaten en producten toegevoegd om geautomatiseerd gegevens te verzamelen; en transacties worden op een steeds gedetailleerder niveau vastgelegd. Deze ontwikkeling biedt organisaties ongekende mogelijkheden om waardevolle informatie over klant, markt en product te benutten. Maximale waarde uit deze gegevens wordt echter pas behaald als organisaties in zowel technische als organisatorische zin in staat zijn zettabytes en petabytes aan data daadwerkelijk in te zetten voor het behalen van de strategische voordelen.

De vooruitzichten van Big Data zijn veelbelovend, maar een integrale methodiek om optimaal gebruik te maken van de door Big Data geboden mogelijkheden bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase. Per organisatie en vooral per vraagstuk dient een passende oplossing ontwikkeld te worden waarbij de behoefte van de organisatie leidend is. Dit maakt de inzet wenselijk van experts met kennis van het gehele transformatieproces: van data naar informatie naar domeinkennis tot aan wijsheid (= beslissingen).

De tijd is gekomen voor alle organisaties om na te denken over de strategische inzet van (Big) Data. Daarin onderscheiden we twee varianten. Ten eerste is er de radicale variant, een volledig ‘data driven’ organisatie, die met name geschikt is voor start-ups of bij strategische heroriëntaties. Big Data wordt in dat geval de centrale component in de bedrijfsvoering. De tweede variant is de geleidelijkere variant, waarbij Big Data-concepten een noodzakelijke aanvulling zijn op reeds bestaande BI-infrastructuur en invulling geven aan de strategische behoefte aan informatie.

Voor de meeste bestaande bedrijven zal de geleidelijke variant geschikt zijn. Uit de huidige omgeving kunnen de relevante gegevens worden geëxtraheerd en gecombineerd met andere tot nu toe ontoegankelijke bronnen. De Big Data-oplossingen worden geleidelijk geïntegreerd met de rest van de systemen. Dit biedt organisaties de mogelijkheid door middel van een geleidelijke uitbouw steeds meer strategische voordelen te behalen. Let wel, bij voorkeur net een stapje eerder dan de concurrent en met inachtneming van alle risico’s en uitdagingen.

Bent u er klaar voor om grip op uw Big Data te krijgen? Neem contact op met Quant ICT Group, www.quant-ict.nl, info@quant-ict.nl, tel: 088-0882500

Source: www.compact.nl , Drs. L.L.Aakster|Drs R.Keur