Van data naar informatie

file 28 transform
Er is een groot verschil tussen data en informatie. Organisaties slaan ontzettend veel data op, bijvoorbeeld CRM data die in een partitie van een database wordt opgeslagen. Die data is op zich relevant en waardevol voor gebruikers van het CRM systeem. Maar zou het niet mooi zijn als uw CRM data – en meer specifiek de order pijplijn – wordt gebruikt als input voor het productie planning proces?

Pas wanneer data uit meerdere bronnen op intelligente wijze wordt gecombineerd, ontstaat waardevolle informatie. Gecombineerde data levert inzicht, kennis en een solide basis voor analyse, controle en voorspelling op.

Verspreide informatie
Bij de meeste organisaties staan de dat verspreid over losse systemen en databases, bijvoorbeeld een ERP, CRM of Document Management systeem. Minimaal net zo groot is de hoeveelheid ongestructureerde data in Excel, Word, PDF’s soortgelijke Office applicaties. Tot slot staan de data op meerdere fysieke locaties: op gevirtualiseerde servers, netwerk drives, op PC’s of in de cloud – dus feitelijk op de fysieke server van uw cloud provider.

Snelheid en flexibiliteit
Wellicht herkenbaar voor u: er moet altijd even iets heel snel gedaan of beslist worden. Om ook een snel te nemen besluit op basis van de juiste informatie te kunnen nemen, heeft u real time inzicht nodig.

Commerciële innovatie
Voor veel organisaties verandert verkoop van ‘1 op n’ naar ‘1 op 1’. Uw klant verwacht dat u hem of haar begrijpt, de juiste informatie geeft en een aanbieding op maat doet. Om dit te kunnen waarmaken, moet u veel over uw klanten weten. Wat doen en communiceren uw klanten waar en wanneer? In welke systemen wordt dat vastgelegd en hoe kunt u deze data omzetten in bruikbare commerciële informatie? Door real time analyse bent u in staat altijd klantgericht aan te bieden.

Ook voor de ontwikkeling van nieuwe diensten of het betreden van nieuwe markten heeft u veel informatie – en dus inzicht – nodig. Door een historische analyse van alle relevante data bent u beter in staat te voorspellen welk product of dienst aan zal sluiten bij de klantvraag.

Tot kort kunnen product development en innovatie cycles worden verkort op basis van snellere feedback en het delen van relevante informatie met uw leveranciers en business partners.

Eisen aan informatie

De conclusie van het bovenstaande: u heeft dus behoefte aan informatie om onder alle omstandigheden de juiste beslissingen te kunnen nemen. Informatie die snel beschikbaar moet zijn, altijd accuraat en gemakkelijk te verkrijgen. Tot slot moet u de flexibiliteit hebben om nieuwe informatiebronnen te kunnen raadplegen – u weet immers vandaag niet welke informatie u morgen of volgende maand nodig heeft.

Snel en gemakkelijk
In de wereld van cloud en Apps verwachten gebruikers van hun zakelijke systemen dezelfde snelheid en hetzelfde gemak als van een iPhone appje: opzoeken, installeren en het draait. Voor veel organisaties is de weg van data naar informatie echter bezaaid met allerlei ICT problemen: kosten, tijd en complexiteit in plaats van snelheid en gemak.

Real time
Real time bedrijfsvoering kan simpelweg niet op de data van gisteren worden gebaseerd; u leest immers ook niet de krant van vorige week. Voor uw analyses moet u dus kunnen vertrouwen op de actuele informatie, zonder vertragingen of nodeloze tussenstappen.

Betrouwbaar
Informatie moet ondubbelzinnig zijn. Om dit te bereiken, moet er een ‘single version of the truth’ zijn voor alle data die uw organisatie bezit.

Flexibel
Organisaties gaan steeds flexibeler opereren, ook op het gebied van ICT. Nieuwe functionaliteit kan telkens eenvoudiger worden gerealiseerd met behulp van cloud services. Vanuit de bedrijfsvoering blijft de behoefte aan flexibiliteit om data snel en gemakkelijk te kunnen inzetten voor nieuwe informatie, inzichten, business modellen etc. Dit betekent dat ook nieuwe ICT systemen op een eenvoudige manier moeten kunnen worden ontsloten.

Herkent u deze uitdagingen?
Dan is de kans groot dat nog veel verbetering mogelijk is bij het beheer van de informatievoorziening binnen uw organisatie.

Vraag nu het gratis solution paper bij ons aan “Agile data integratie:van (big)data naar real time informatie” of neem contact met ons op. Quant ICT Group, www.quant-ict.nl, email glenda@quant-ict.nl, tel:+31 88-0882500