Stop met het gescheiden inzamelen van data

file 5 Containers_omgekeerd_inzamelen-DGB

Ondanks een op het eerste gezicht vrij stabiele markt is de afvalbranche in Nederland volop in beweging en dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop deze organisaties met informatie moeten omgaan. De markt wordt steeds internationaler, maar ook de dagelijkse operatie is aan verandering onderhevig.

De overheid doet een stevige duit in het zakje met het VANG (Van Afval Naar Grondstof) beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het percentage recycling moet nog verder omhoog en overheid en de publieke en private partijen werken toe naar een circulaire economie. Afvalbedrijven transformeren hierdoor telkens meer naar leveranciers van grondstoffen en (duurzame) energie.

De enen en nullen van afval
Om welke verandering het ook gaat, onderaan de streep is er één constante die alles met elkaar verbonden houdt: informatie, oftewel data die kan (of moet) worden vastgelegd, gecombineerd en gebruikt voor inzicht en controle. Het gaat om informatie die moet worden gedeeld met gemeentes, handhavers en derden. Informatie die nodig is om transparanter te kunnen acteren. Maar ook real time informatie op basis waarvan uw medewerkers en management snel de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Oplossingsrichtingen
U heeft behoefte aan informatie die snel beschikbaar moet zijn, altijd accuraat en gemakkelijk te verkrijgen. Verder moet u de flexibiliteit hebben om snel en tegen minimale kosten nieuwe informatiebronnen te kunnen raadplegen – zonder daarvoor steeds uw IT afdeling of IT leverancier te moeten vragen een integratie te bouwen. U weet immers vandaag niet welke informatie u morgen of volgende maand nodig heeft!

Maar hoe richt u dat in? Wilt u kunnen beschikken over specifieke informatie uit uw ICT systemen, dan zijn er in principe drie manieren om uw informatie infrastructuur in te richten: 1 op 1 integraties, een datawarehouse of een Agile integratieplatform.

De parallellen tussen afvalverwerking en data integratie
We lichten deze mogelijkheden toe aan de hand van een analogie met de afvalverwerkende branche. Stel: een gezin binnen uw verzorgingsgebied gaat verhuizen en ze willen afscheid nemen van een deel van hun huisraad.

Wanneer ze het grofvuil aan huis laten ophalen kunnen we dit redelijk vergelijken met een 1 op 1 integratie tussen twee applicaties: het kost relatief veel tijd en geld.

Wanneer ze het grofvuil zelf afleveren op de gemeentewerf, zien we overeenkomsten met een data warehouse waar alle data centraal wordt opgeslagen. Dit biedt een bepaalde mate van efficiency, maar vereist een grote investering vooraf.

Wanneer ze het als een modern ‘social media gezin’ deels verkopen via Marktplaats, weggeven via Facebook en vervolgens het restant bij u afleveren dan is er sprake van een agile aanpak: snel, efficiënt en voordeliger voor iedereen.

Conclusie
Gescheiden inzamelen van informatie is niet meer snel en accuraat genoeg; er zijn slimme oplossingen nodig om alle data met elkaar te kunnen combineren. Vervolgens moeten deze data uit alle mogelijke bronnen snel, gemakkelijk en accuraat beschikbaar kunnen worden gesteld aan uw medewerkers, klanten, partners en leveranciers.

Maar wat is de beste manier om dat in te richten? Waar begint u en welke keuzes moet u gedurende dit proces maken? U leest het in ons gratis paper “Agile data integratie: van (big) data naar real time informatie”. Hierin vindt u een groot aantal praktische handvatten om snel mee aan de slag te kunnen gaan.

Vraag nu het gratis solution paper “Agile data integratie:van (big)data naar real time informatie” bij ons aan of neem contact met ons op. Quant ICT Group, www.quant-ict.nl, email glenda@quant-ict.nl, tel:0031 88-0882500