Data integratie met Enterprise Enabler

De waarde van informatie

Recente ervaringen leert ons dat het voor veel organisaties, instellingen en overheden een grote opgave is om de juiste informatie binnen hun eigen organisatie te vinden, daarna te bewerken en vervolgens daar te krijgen waar het nodig is. En als het al lukt dan zijn hier vaak een diversiteit aan dure integratie vormen en veel handmatige handelingen voor nodig……..

factsheet data- integratie Quant ICT Group