Database Monitoring

Proactief Database Monitoring

Een van de belangrijkste – en tegelijkertijd onzichtbare – onderdelen binnen een IT landschap zijn databases. Naast hardware en het netwerk bepalen databases of en hoe snel de gewenste informatie beschikbaar is. De database is dus een belangrijke schakel die proactief beschermd moet worden tegen slecht functioneren of volledige uitval. Door continue bewaking (proactieve database monitoring) van de databases en diverse geautomatiseerde processen worden problemen voorkomen of in een zeer vroeg stadium ontdekt en opgelost.

Introductie video: Bradmark Surveillance DB

Product informatie

Surveillance4_splash

 

 

Database Monitoring voor: Oracle, SAP/Sybase, MSSQL, DB2 UDB, MY SQL

Database monitoring voor Oracle, SAP/Sybase, MSSQL, DB2 UDB en MY SQL

Quant ICT Group levert al jaren database monitoring oplossingen voor SAP/Sybase ASE, SAP/Sybase IQ, SAP/Sybase Replication Server, Oracle, Microsoft SQL Server, DB2 UDB en MYSQL. Met de door ons geleverde Surveillance DB oplossing van Bradmark Technologies bieden wij één platform waarin meerdere databases gelijktijdig kunnen worden aangesproken.

 database clients

Oplossing: Surveillance DB

Surveillance DB

Surveillance DB is de enige oplossing die volledig autonoom alle taken ten behoeve van proactieve database monitoring kan uitvoeren. Surveillance DB kan worden ingericht om op basis van SLA’s volledig geautomatiseerd databases, applicatieprocessen en log files te bewaken. Doelen kunnen worden bereikt zonder dat daar extra mankracht voor nodig is. Surveillance DB is een onuitputtelijke bron van informatie die het management in staat stelt gefundeerde beslissingen te nemen op het gebied van kostenbeheersing en trend verwachtingen.

Surveillance DB is de meest complete oplossing voor het vergaren van informatie over de diverse databases en over de servers waarop deze geïnstalleerd zijn. Met Surveillance DB is een DBA in staat om zijn dagelijkse activiteiten verregaand te automatiseren. Hierdoor komt tijd vrij voor het realiseren van performance verbeteringen, participeren in projecten en stabiliseren van de database omgeving. Daarnaast biedt Surveillance DB aan DBA’s de mogelijkheid om in te grijpen voordat escalaties plaatsvinden en op basis van zeer gedetailleerde informatie een diagnose te stellen.

Ook applicatiebeheerders kunnen efficiënter  werken wanneer zij op accurate informatie kunnen vertrouwen. Zij kunnen zelf onderzoeken wat de oorzaak van een probleem is voordat dure escalaties in werking worden gezet.

 Database monitoring