“The chase” naar performance

Zo had een Nederlandse bierbrouwerij een “chase”met betrekking tot business critical SAP upgrades. Het tijdvenster waarin de upgrades op de produktie systemen konden plaats vinden was zo beperkt (minder dan 6 uur) dat het noodzakelijk was om eerst data te archiveren en de database te reorganiseren alvorens er ueberhaupt aan een SAP upgrade gedacht kon worden. Quant ICT Group heeft de databases gereorganiseerd met als mooie bijkomstigheid dat de performance nu ook aanmerkelijk verbeterd is.

Quant ICT Group is al 25 jaar gespecialiseerd in datavirtualisatie, integratie, management en beheer van applicaties, besturingssystemen en databases. DBControl stelt een DBA in staat om databases beter te beheren en controleren door het versnellen en vereenvoudigen van routinetaken. Deze krachtige tool vermindert fouten en verhoogt de productiviteit.

De Oracle database is in de daluren “online”gereorganiseerd zodat de productieomgeving hier geen last van had. Na de reorganisatie was de verbetering van de performance voor iedereen direct merkbaar. De gebruikers van het SAP systeem hebben profijt bij hun dagelijkse werkzaamheden en de IT, waar veel jobs 24 uur per dag draaien, gaat alles ook veel sneller zoals het aanleveren van de data. De “chase“ is dan ook hierbij volbracht.

Voor meer informatie over database beheer en management, neem contact op met Quant ICT Group, tel: 088-0882500.