Surveillance DB

Surveillance DB ©

Vandaag de dag hebben organisaties te maken met zeer complexe IT systemen en een grote vraag naar de beschikbaarheid van informatie. Eindgebruikers verwachten snelle responstijden en een 100% beschikbaarheid. Zij willen kunnen vertrouwen op de technologie om hun efficiëntie te verbeteren en productiviteit te maximaliseren.

Surveillance Database

Surveillance Database is de meest complete oplossing voor het vergaren van informatie over bedrijfskritische databases en de servers waarop deze draaien. Surveillance Database kan worden ingericht om volledig geautomatiseerd databases, applicatieprocessen en log files te bewaken op basis van SLA’s. Doelen worden bereikt zonder dat daar extra mankracht voor nodig is. Surveillance Database is een onuitputtelijke bron van informatie die het management in staat stelt beslissingen te nemen op het gebied van kostenbeheersing en trend verwachtingen.

Introduction video: Bradmark Surveillance DB

Surveillance4_splash

Architectuur

Met Surveillance DB biedt Quant ICT Group een uitgebreid product suite voor het bewaken en beheren van Sybase Adaptive Server ® Enterprise (ASE), Sybase Replication Server ®, Sybase IQ en bijbehorende besturingssystemen.

Surveillance DB biedt de IT professional een helder overzicht en inzicht inzake de gezondheid van de ICT infrastructuur. Daarbij kan hij een uitgebreide drill-down doen om de oorzaak van de knelpunten te achterhalen. Of er nu gewerkt wordt met een datawarehouse applicatie, een database of hoge beschikbaarheid online transactie systemen, Surveillance DB geeft u rust met de wetenschap dat de SAP Sybase systemen beschikbaar zijn volgens de overeengekomen SLA.

The Surveillance Architecture

Surveillance DB biedt volledige flexibiliteit bij het opzetten van monitoring voor databases, applicaties en de serveromgeving. Voor de DBA is Surveillance DB de ideale oplossing om meerdere database omgevingen simultaan te beheren en monitoren.

Flexibele Database Monitoring Architectuur

De architectuur is samengesteld uit de Session Agent Manager (SAM), de Sub-Agents, Collection Sub-Agents, en de Windows / Web Client. De SAM coördineert de activiteiten van de agents en stuurt informatie naar de aangesloten clients. Surveillance DB is de ideale oplossing voor een DBA om een database-omgeving te monitoren zonder gehinderd te worden door beperkingen van hardware en software.

Rule-based Alarmering en Event Architectuur

Surveillance DB maakt gebruik van een uitgebreide alert faciliteit die wordt geleverd met een bibliotheek van kant-en-klare vooraf gedefinieerde regels. Deze regels zijn nodig om de Session Agent Manager (SAM), die de gegevens verzamelt, te activeren. Regels kunnen worden toegewezen aan elke ondersteunde database en besturingssysteem. Daarnaast kan de gebruiker Collecties (UDC) definiëren voor bestanden en niet-standaard databases om alle SAM-functionaliteit te gebruiken.

Bij piekbelasting wordt het netwerkverkeer gepland. Hierbij wordt de verzamelde informatie weggeschreven naar een lokale repository. Deze blijft hier totdat een aanvraag komt voor rapportage en trendanalyse.

Uitgebreide database monitoring tools voor SAP Sybase zorgen voor betrouwbare gegevens en hoge prestaties en beschikbaarheid.

Monitoring SAP Sybase

Surveillance DB©  monitoring voor SAP Sybase ASE

Surveillance DB stelt een DBA in staat om gedetailleerde ASE statistieken te volgen over (gesloten) sessies en proces-activiteiten, batch stelling, file I/O etc. Dit kan gelijktijdig uit meerdere databases. Surveillance is geconfigureerd om te zoeken naar fouten of prestatie problemen, waarna proactief een melding wordt verstuurd om de DBA te informeren.

Surveillance DB monitort meer dan 2500 metrics. De event management functie stelt gebruikers in staat om direct feedback van prestatieproblemen te krijgen op ASE servers in de hele onderneming. Surveillance DB wordt geleverd met een uitgebreide set van vooraf gedefinieerde regels en waarschuwingen die eenvoudig kunnen worden geconfigureerd.

Surveillance DB© voor ASE Cluster Edition monitoring

Surveillance DB biedt real-time monitoring, event management en historische analyse van de prestaties en het gebruik van uw Sybase ASE Cluster-omgeving.

Health View biedt een top-level view van key performance indicatoren en het gebruikt metrics om snel de overall gezondheid te kunnen beoordelen van een ASE Cluster omgeving.

Surveillance IQ© voor SAP Sybase IQ monitoring

Met Surveillance IQ leveren wij een SAP Sybase monitoring oplossing om complexe data-analyse taken en onovertroffen IQ query-prestaties te kunnen garanderen.

Het uitgebreide monitoring dashboard en de proactieve melding van problemen zorgen voor een snelle diagnose van problemen waardoor hoge beschikbaarheid gegarandeerd wordt. De tijd die hiermee wordt gewonnen zorgt ervoor dat de DBA zich steeds meer met andere multiplex gerelateerde onderwerpen kan bezig houden. Denk hierbij aan ook aan het analyseren van externe bestanden zoals de Catalog Store, Catalog Log, IQ Message File en de server log directory voor de grootte en de beschikbare ruimte.

Surveillance RS© voor Sybase Replication Server

Surveillance RS bewaakt de beschikbaarheid en de prestaties van de Sybase Replication Server. In combinatie met de ASE en onderdelen van het besturingssysteem biedt Surveillance DB een compleet overzicht van uw Sybase-infrastructuur.

 

Monitoring SQL Server, Oracle database, IBM DB2, MySQL

essentieële tools voor real-time monitoring, probleem opsporen en oplossen, op regels gebaseerde event management en het verzamelen van gegevens en rapportage.

Universele server monitoring

Surveillance OS©: Universele Server Monitoring
Surveillance OS controleert zeer gedetailleerd de prestaties van besturingssysteem, applicaties en gebruikers op een server.

log file monitoring
dit kan worden uitgevoerd om een bepaald bestand te zoeken met bepaalde voorwaarden.

Heartbeat Monitoring
is een flexibel hulpmiddel voor het toezicht op één of meerdere servers. Deze kunnen worden geconfigureerd om overhead te minimaliseren op de server of het netwerk.

DBControl © (online) Database Reorganisatie

DBControl stelt een DBA in staat om databases beter te beheren en controleren door het versnellen en vereenvoudigen van routinetaken. Deze krachtige tool vermindert fouten en verhoogt de productiviteit. Met DBControl DB2 UDB kan een DBA de structuur van grote DB2 tabellen gemakkelijk manipuleren.

Voor ondernemingen waarbij de locaties geografisch verspreid zijn bevat DBControl uitgebreide functionaliteit waarmee gebruikers schema veranderingen op meerdere objecten één op veel verschillende databases kunnen propageren. De coördinatie kan centraal gebeuren maar ook een lokale beheerder kan een betreffende taak uit voeren.

DBControl biedt een rijke set van database management functies die foutgevoelige of tijdrovende taken verlichten of elimineren.

DBControl ©: Database Reorg & Administration Tool

Met DBControl biedt Quant ICT Group de mogelijkheid om database tabellen en de bijbehorende objecten structureel te reorganiseren zonder dat dit gevolgen heeft voor de productiviteit van de gebruiker of de beschikbaarheid van applicaties.

Naast reorganisaties kent DBControl een rijke set van database management functies die organisaties de mogelijkheid biedt om te automatiseren en complexe, routine- en foutgevoelige taken te vereenvoudigen.

DBControl Online ©: Oracle Admin & Reorg Tool

DBControl Online is meer dan alleen een reorganisatie hulpmiddel. Het voert ook online structurele veranderingen door, levert online partitie beheer, verzorgt security administratie, schema beheer, trendanalyse en SQL tuning van Oracle-databases.

DBControl © : voor IBM DB2-UDB

Database administratie en schema evolutie voor DB2 Universal Database omgevingen.