Data inzamelen en recyclen

file 13 recycle

De afvalbranche is volop in beweging. Afvalverwerkers zien in dat niet alleen hun afval maar ook hun data waarde heeft niet alleen voor de organisatie intern maar ook voor derden. Tijd om niet alleen data in te zamelen maar deze ook te recyclen.Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • 1 op 1 integraties
    Hierbij worden afhankelijk van de informatiebehoefte integraties tussen twee of meer applicaties gebouwd. Dit is een arbeidsintensieve en dus dure aanpak, zowel bij het bouwen als onderhouden van de integraties, bijvoorbeeld bij het regelmatig upgraden van applicaties.
  • Datawarehouse
    Een datawarehouse is een gegevensverzameling op basis waarvan terugkerende en ad-hoc vragen relatief snel beantwoord kunnen worden. Een datawarehouse biedt dus de performance waar organisaties behoefte aan hebben, maar ook een aantal duidelijke nadelen. Om te beginnen zijn de kosten en impact van de inrichting van een datawarehouse vaak enorm hoog. Data worden dubbel opgeslagen, dus de kosten van opslag zullen ook significant stijgen.
  • Agile integratieplatform
    Een agile data integratieplatform kan worden gebruikt door elke applicatie om informatie op te vragen en te manipuleren, onafhankelijk van waar de data zich bevinden. Een agile integratieplatform biedt de flexibiliteit, kracht en snelheid die moderne organisaties nodig hebben als basis voor hun informatie infrastructuur.

Inzamelen data
Het is belangrijk dat data uit alle mogelijke bronnen snel, gemakkelijk en accuraat beschikbaar wordt gesteld aan medewerkers, klanten, partners en toeleveranciers. Daarnaast zijn er steeds meer fusies binnen de afvalbranche. Zijn de systemen “in sync”met elkaar of wordt data asynchroon uitgewisseld? Hoe betrouwbaar is de beschikbaarheid van uw informatie of is deze storingsgevoelig?

Conclusie
Het is van groot belang dat de data niet alleen wordt ingezameld maar ook gerecycled. Door data te virtualiseren wordt het getransformeerd naar real time informatie wat voor iedereen toegankelijk is. Met Quant ICT Group kunnen organisaties efficienter en kostenbesparend werken. De data is eenvoudig te ontsluiten en voorziet BI van live data uit willekeurige bronnen. Rapportages maken wordt hierdoor een minder tijdrovende bezigheid. De koppeling wordt gedaan vanuit één platform zodat er wordt bespaard op ontwikkeling,bouw en onderhoud. Flexibel en onafhankelijk komt er grip op data.

Whitepaper
Vraag nu het gratis solution paper “Agile data integratie:van (big)data naar real time informatie” bij ons aan of neem contact met ons op. Quant ICT Group, www.quant-ict.nl, email glenda@quant-ict.nl, tel:088-0882500